🌿 Duurzame Innovaties 🌿

4 juli 2024

🌿 Naast onze bijdrage aan duurzame buitenoplossingen blijven wij streven naar verdere verduurzaming binnen onze gehele organisatie. Onlangs hebben wij de Miscanthus Giganteus, ofwel olifantsgras, op meerdere hectares aangeplant. Miscanthus, een snelgroeiend supergewas dat vier keer meer CO2 opneemt dan een regulier bos.

💚 Met de aanplant van Miscanthus dekken we meer CO2-opname dan onze organisatie produceert, wat resulteert in een negatieve CO2-footprint.

🌍 Deze plant dient ook als alternatieve grondstof voor duurzame producten zoals bio-afbreekbaar plastic, beton, verpakkingsmaterialen en andere bouw- of automaterialen. Echt een milieuvriendelijk en marktconform alternatief voor traditionele grondstoffen.

🦚 Trots op onze pioniersrol in het vinden van duurzame oplossingen en het blijvend streven naar een betere leefomgeving.

#Olifantsgras #Miscanthus #Duurzaam #ZeroEmissie #CO2reductie #bertvanloongroentechniekbv