Producten

Onkruidbestrijding

Onkruid groeit op plaatsen waar het niet thuishoort. Zonder de juiste maatregelen worden bestratingen, halfverhardingen en plantsoenen erdoor overwoekerd. Echter, onkruidbestrijding is vaak milieubelastend en verre van effectief.

De laatste jaren komt steeds meer weerstand tegen het gebruik van chemische middelen. Mede door deze verschuiving van de markt zijn nieuwe methoden ontwikkeld. Innovatief, efficiënt en zonder gif. Onkruidbestrijdende machines speciaal voor terrein- en wegenbeheer. Daarbij wordt voor de tuinbouw ‘speciaalbouw’ machines ontwikkeld voor het kiemvrij maken van teelaarde.

Klik op de voorbeeldafbeelding waar uw voorkeur naar uit gaat om doorgelinkt te worden naar de bijbehorende producten.