Sociaal ondernemen erkent met een Trede 3

21 december 2023

🚀 Sociaal ondernemen erkent met een Trede 3 🎉

📈 PSO trede 3, hoogste trede Prestatieladder Sociaal ondernemen*.

🙏 Recentelijk hebben wij de audit gehad voor het PSO certificaat. Wat een mooie erkenning voor de sociaal maatschappelijke impact die wij maken. Wij zetten actief in om mensen -binnen ons kunnen- met een afstand tot de arbeidsmarkt of in een kwetsbare arbeidspositie van werkgelegenheid te voorzien.

💚 Wij zijn trots op al onze medewerkers maar in het bijzonder op deze groep mensen. Hart op de juiste plaats, loyaal en werken 2x zo hard! Dankbaar voor hun aanwezigheid.

💪 Wij zullen altijd onze inspanningen op dit gebied voortzetten en een positieve impact proberen te creëren.

Met deze certificering op zak laten wij als organisatie zien dat wij structureel werk maken van sociaal ondernemen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Daar zijn wij uiteraard trots op, maar het is niet iets wat ons zichtbaar moeite kost.
Het zit in ons DNA. Wij nemen onze maatschappelijke taak namelijk altijd al serieus, het is onze tweede natuur geworden. En exact dát is waar wij zo trots op zijn.
we doen het als team,
we doen het voor elkaar,
we doen het voor iedereen. Vanzelfsprekend.

#PrestatieladderSocialerOndernemen #PSOcertificaat #SociaalOndernemen #arbeidsparticipatie

*De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het maakt inzichtelijk of -en in welke mate een organisatie sociaal onderneemt, en dan met name als het gaat om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het laat ook zien dat een organisatie aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoet. Het is namelijk voor veel organisaties (veelal gemeenten) ook een manier om te voldoen aan social retour-eisen in contractvoorwaarden.